Bırakmada Gecikmeli Tip (Impuls) Zaman Rölesi: Besleme uçlarına gerilim uygulandığında ani ve gecikmeli kontakları konum değiştiren, ayarlanan süre sonunda kontakları normal konumuna dönen rölelerdir.

Zaman Rölelerinde genellikle a1 ve a2 nolu uçlar 220 volt besleme uçlarıdır. 2 nolu uç ortak uç 1 nolu uç normalde kapalı ve 3 nolu uç ise normalde açık uç olabilir. Fakat bu durumların firmalara göre değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır.

Rölenin Çalışması: Bırakmada gecikmeli tip zaman rölesi enerjilenir enerjilenmez kontaklarının konumunu değiştirir. Yani normalde açık olan kontak kapanır, kapalı olan kontak ise açılır. Zaman rölesi enerjilenmeye devam ederken ayarlana süre sonunda impuls röle enerjilendiği anda konumunu değiştirdiği çektiği kontakları eski konumuna getirir, bırakır. Röle enerjili kalmaya devam ettiği sürece ve enerjisi kesilse de kontakların konumu bir daha değişmez.

ZamanRölesi İle devre

Yukarıdaki devrede kullanılan zaman rölesi Bırakmada Gecikmeli Tip (Impuls) Zaman Rölesi olarak kullanıldığında   2 nolu uç ortak 1 nolu uç ise normalde kapalı iken devre şu şekilde çalışır. Devreye ve zaman rölesine (a1 ve a2)enerji verildiğinde zaman rölesi çalışır ve Röle çalışma ledi yanar. Aynı anda normalde kapalı olan kontak açılır açık olan ise kapanır.  Bu durmda kontaktör herhangi bir şekilde enerjilenmez. İmpuls rölenin ayarlana süresi dolduğunda ise impuls röle kontakları ilk olağan konumuna geri döner. İmpuls Rölenin normalde kapalı kontağına bağlı olan kontaktör enerjilenerek motorun yol almasını sağlar. Bu durum zaman rölesindeki enerji devam ettiği sürece veya zaman rölesi enerjisi kesilse bile yeniden gelmediği ve kontaktör motor ikilisi enerjili kaldığı sürece durumunu korur. Motor çalışmaya devam eder.

  Kaynak Megep Pano Tasarım Ve montajı Dersi Kontaktör, Röle, Koruyucu Elemanlar Ve Montajı Modülü