Çekmede Gecikmeli Tip (Düz) Zaman Rölesi

Besleme uçlarına enerji uygulandığında ayarlanan süre sonunda normalde kapalı kontağı açılan, açık kontağı kapanan zaman röleleridir. Enerjisi kesildiğinde ani ve gecikmeli açılıp-kapanan kontakları ani olarak normal konumlarına döner.

 

Düz zaman rölesinde bulunan elemanlar şekil 2 de verilen sembollerle gösterili(1-2) ve (3-4) nolu semboller ani çalışan kontaklar için kullanılır.(5-6) nolu sembol normalde açık gecikme ile kapanan kontağı, (7- nolu sembol ise normalde kapalı ve gecikme ile açılan kontağı gösterir   Bobin enerjisi kesildiği anda ise ani ve gecikmeli açılıp kapanan kontakların her ikisi de ani olarak konum değiştirir. RR: RR röleleri çekme gecikmeli rölelerdir. Enerji verildiğinde ayarlanan t zamanı saymaya başlar. t zamanı sonunda röle çeker, röle LED ‘i yanar. Enerji kesilinceye kadar röle bu konumunu korur.

Düz Zaman Rölesi Sembol         

ZamanRölesi İle devre

 

Genellikle zaman röleleriniin a1 ve a2 nolu uçları 220 volt beslame uçlarıdır. 2 nolu uç ortak uç 1 nolu uç normalde kapalı ve 3 nolu uç ise normalde açık uç olabilir. Fakat bu durumların firmalara göre değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır.Yukarıdaki devrede zaman rölesi düz zaman rölesi (Çekmede Gecikmeli Tip) olarak kullanıldığında devre şu şekilde çalışır. Devreye ve zaman rölesine (a1 ve a2)enerji verildiğinde zaman rölesi çalışır ve Röle çalışma ledi yanar. Aynı anda zaman rölesinin normalde kapalı kontağına bağlı olan kontaktör de çalışır ve motor yol alır.. Zaman rölesinin ayarlanan gecikme süresi dolduğunda ise Zaman rölesinin kontakları konum değiştirir. Normalde açık olan kapanır, kapalı olan kontak ise kapanır. Böylece normalde kapalı kontağa bağlı olan kontaktör enerjisiz kalır,  kontaklarını açar ve motor durur. bu devre bir nevi zaman gecikmeli durdurma devresi olarak kullanılabilir. 

 Kaynak Megep Pano Tasarım Ve montajı Dersi Kontaktör, Röle, Koruyucu Elemanlar Ve Montajı Modülü