1.3.3. Zaman Rölesi Bağlantı Şeması ve Katalog Bilgileri

Son zamanlarda kullanım alanı oldukça geniş olan V-Otomat tipi çok zamanlı zaman rölesi 1 saniye ile 60 saat arası 8 kademeli olarak ayarlanabilen çekme veya bırakma gecikmesine sahip ve küçük boyutlu mikroişlemci zaman rölesidir. Bağlantı şeması ve katalog bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

 

Zaman Rölelerinin hemen hemen hepsi şebeke gerilimi olan 220 voltta çalışacak ve 220 voltu kontrol edebilecek şekilde tasarlanmıştır. Zaman rölesinin zaman ayarı kadar süre sonra işlem yapabilmesi için işlem zamanına kadar a1 ve a2 uçlarına gerilim uygulanmalıdır.

 1.3.4.Zaman Rölesinin Yüzeye Montajı

Zaman rölesinin montajı raya veya yüzeye yapılır. Yüzeye montajda ilk önce markalama yapılır. İşaretlenen nokta matkapla delinerek tornavida ile zaman rölesi delinen noktaya vidalanır. 

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi zaman rölesinin raya montajı yapılırken belirli bir eğimde zaman rölesinin alt yuvası oturtulur daha sonra üst yuva takılarak montajlama işlemi sona erdirilir.

Eski zaman röleleri boyut olarak büyüktü fakat son zamanlarda hem boyut olarak çok çok küçülmüş hem de çok uzun bekleme süreleri elde edilebilmiştir. 

Zaman Rölesinin Raya Montajı:

Zaman rölesinin montajı raya veya yüzeye yapılır. Yüzeye montajda ilk önce markalama yapılır. İşaretlenen nokta matkapla delinerek tornavida ile zaman rölesi delinen noktaya vidalanır. Ama genellikle raya montak daha fazla kullanılır. Raya montaj ise aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi yapılır.

Zaman Rölesi Montajı

 UYGULAMA FAALİYETİ İŞLEM BASAMAKLARI

 Sisteme uygun özellikteki kontaktör ve röle montajıyapınız.

 Kontaktör ve röle montajı için markalama yapınız.

 Markalama yapılan noktaları deliniz.

 Pano içine veya ray üzerine tespit ediniz.

 Markalama yaparken dikkatli işaretleyiniz.

 Markalamada, elemanların özelliklerine göre tespit yapınız.

 Delme işlemi yaparken markalanmış noktaları kaydırmayınız.

 Rayların sağlamlığına dikkat ediniz.

 KONTROL LİSTESİ

 Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet, 

 kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

 Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 1. Kontaktör ve röle montajıiçin markalamayıyapabildiniz mi? 

 2. Markalama yapılan noktalarıdelebildiniz mi? 

 3. Pano içine veya ray üzerine yerleşecek elemanlarıtespit ettiniz mi?

 Kaynak Megep Pano Tasarım Ve montajı Dersi Kontaktör, Röle, Koruyucu Elemanlar Ve Montajı Modülü