Paket Şalterler en az iki veya daha fazla konumlu olabilen sadece bir fazı kontrol etmek amacıyla olabileceği gibi bir asenkron motorun Yıldız/Üçgen çalıştırılmasına kadar bir çok işlerde görev alabilen çok fonksiyonlu elemandır. Yapısı işlevine göre çok karmaşık olabileceği gibi çok basitte olabilir