Mikrodev PLC firması 2006 yılında proje bazlı faaliyetlerine başlamıştır. Firma son yıllarda Ar-Ge faaliyetlerine yönelerek gerçekleştirdiği proje tecrübeleriyle beraber kendi ürünlerini üretmeye yoğunlaşmıştır. Bunun sonucunda Endüstriyel Otomasyon alanında Türkiye'de ürün gamı en geniş firmalardan biri haline gelmiş bulunmaktadır.

 

Ürettiği ürünlerden başlıcaları; modemler, endüstriyel bilgisayarlar,remote controller, modbus gateway, serial converter, remoteI/O ve PLC olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde üretim yapmaktadır.Üretilen ürünlerin programlanabilmesi için kendi yazılımı olan MikroDiagram ve MikroTerminalprogramlarını geliştirmiştir.Tüm bu çalışmalar yerli kaynak ve insan gücü ile gerçekleştirilmektedir. 

Mikrodev ürün üretirken kullanıcı memnuniyeti politikası çerçevesinde kullanıcıların minimum seviyede çaba ile maximum verim elde etmesi için hem yazılım hem de donanım olarak kolay kullanım imkanı sunmuştur.Zira MikroDiagram ile PLC programlama herhangi bir kod yazmadan sadece ne yapılmak isteniyorsa ilgili blokları sürükleyip bağlantılarını gerçekleştirmek yeterlidir. Temel olarak sürükle bırak mantığıyle kolay programlama imkanı sunmaktadır. Bu şekilde fazla zaman kaybetmeden hem hızlı hem de kaliteli uygulamalar gerçekleştirilebilir.

MikroDev PLC cihazını diğer PLC lerden ayıran en önemli özelliği sahip olduğu haberleşme protokolleridir. MikroDev PLC lerde ethernet bağlantısı, GPRS, SMS ile kontrol, MODBUS TCP/IP,RTU haberleşme protokollerine sahiptir. Standart olarak sahip olunan bu protokoller ile uzaktan kontrol işlemleri, bilgi okuma, veri loglama gibi işlemler çok basite indirgenmiştir. Bu ürünler uzaktan kontrol ve haberleşme uygulamalarında rahatlıkla kullanılabilecek seviyede ürünlerdir.

MikroDev PLC ler hem master hem de slave modda çalışabildiğinden arada herhangi bir scada yazılımına ihtiyaç duymadan kendi aralarında haberleşebilmektedirler. Olası müşteri taleplerinde gerekli yazılım ve donanım değişiklikleri çok kısa sürede gerçekleştirilebilmektedir.

Misyon ve Vizyon:

Gelişen teknoloji karşısında dışa bağımlılığı artan ülkemizin, teknoloji ihtiyacını kaliteli ve ekonomik bir şekilde karşılamak ve bu alanda örnek olmaktır.

Çalışma Alanları:

1.Endüstriyel İletişim ve Kontrol

2.Özel amaçlı uzaktan takip ve kontrol projeleri

3.Profesyonel Proje Destek ve Danışmanlık Hizmetleri

•İletişim Protokolleri

•Karışık Sinyal Tabanlı Devre Tasarımları

•Embedded Linux

•Yüksek Hızlı Sayısal Kart Tasarımı

 Üretilen PLC Modelleri

MP200, MP201 ve MP20X