Mikro Denetleyici Tanımı ve Çeşitleri

Mikrodenetleyiciler yapılarına göre farklıklıklar gösterirler. Mikrodenetleyiciler
yaptıkları işlev olarak Mikroişlemciklere benzeselerde yapısal bazı farklılıkları
bulunmaktadır.

Bir mikro işlemcili systemi meydana getiren temel bileşenlerden mikro işlemci, bellek
ve G/Ç birimlerinin, bazı özellikleri kırpılarak (azaltılarak) tek bir entegre içerisinde
üretilmiş biçimine mikrodenetleyici (microcontroller) denir. Denetim teknolojisi gerektiren
uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış olan mikrodenetleyiciler, mikro işlemcilere
göre çok daha basit ve ucuzdur. Endüstrinin her kolunda kullanılan mikrodenetleyiciler;
otomobillerde, kameralarda, cep telefonlarında, fotokopi ve çamaşır makinelerinde,
televizyonlarda, oyuncak vb. cihazlarda sıklıkla kullanılmaktadır

Mikrodenetleyicilerin Sağladığı Üstünlükler

Mikrodenetleyicilerin Sağladığı Üstünlükler
 Mikro işlemcili sistemin tasarımı ve kullanımı mikrodenetleyicili sisteme göre
daha karmaşık ve masraflıdır.
 Mikrodenetleyicili bir sistemin çalışması için elemanın kendisi ve bir osilatör
kaynağının olması yeterlidir.
 Mikrodenetleyicilerin küçük ve ucuz olmalası, bunların tüm elektronik kontrol
devrelerinde kullanılmasını sağlamaktadır.

 Mikro Denetleyicinin Kısa Tarihçesi

Harvard mimarisindeki ilk mikro denetleyici ünitesi, General Instruments firması
tarafından 1970'lerin ortalarında üretilen Signetics 8X300 modeliydi. Bu 16 bitlik CP1600
MPU için programlanabilen giriş/çıkış portu olmak üzere Peripheral Interface Controller
(Çevrebirim arayüz denetleyicisi - PIC) olarak tasarlandı.
General Instruments firması mikro elektronik bölümünü sattı ve bu bölüm 1988
yılında Arizona Microchip Technology adıyla yeni bir firmaya dönüştü. Microchip'in ana
ürünü, bugün de hâlâ öyle olan, PIC serisi mikro denetleyicilerdir. 1989'da ilk piyasaya
sürülen aile PIC16C5X serisiydi. Bu Harvard mikro denetleyiciler 33 komutluydu. Bütün
komutlar 12-bit word olarak kodlanıyordu. Azaltılmış Komut Kümesi (Reduced Instruction
Set Computer - RISC) temelli olan komut seti hızlı, etkili ve ucuz işlemci üretimini sağladı.
PIC16C5XX 12-bit çekirdekli ailede 512 ve 2048 komutluk tek sefer programlanabilen (One
Time Programmable (OTP)) EEPROM Program belleği, 25–73 bayt veri belleği,18 ve 28-
pinli paketlerde 12 veya 20 giriş/çıkış pini ve 8-bit zamanlayıcı gibi özellikler
bulunmaktaydı.PIC12CXXX ailesi bunların 8-pinlik eşdeğerleridir.
1992 yılında 14-bitlik çekirdeğe sahip PIC16CXXX ailesi daha fazla program alanının
ve interrupt (kesme) işlemleri yanında A/D çeviriciler,16 bit sayıcılar gibi çevre birimlerinin
kullanımına olanak sağladı. Bu ailedeki RISC komut seti de 12-bit çekirdektekilerle hemen
hemen aynıydı ve 35 komuttan oluşuyordu.1997'de çarpma yapabilen bir ALU'e ve ileri
arabirim yeteneklerine sahip 16-bit PIC17CXXX ailesi piyasaya sunuldu. Ardından 1999
yılında da genişletilmiş 16-bit çekirdekli PIC18CXXX ailesi sunuldu. Bu ailedeki
işlemcilerde komut sayısı 77 idi ve bu yüksek-seviye dillerin derleyicilerin ihtiyaçlarını daha
fazla karşılıyordu.
Bu 3 aile arasında, 14-bit çekirdekli olan aile hem kullanım kolaylığı hem de maliyet
olarak en uygunudur. Burada ve birçok kaynakta hakkında bilgiler bulabileceğiniz
PIC16F84, orta seviye ailesinin bir üyesidir. Yazılım açısından baktığımızda bütün cihazlar
aynı çekirdeğe sahiptirler. Ancak donanım açısından birçok ortak noktaları olmakla birlikte
farklı giriş/çıkış birimlerinin karışımıdırlar. Örneğin 16C74'te 8 kanal analog giriş portu,
PIC16C66'da senkronize seri portu ve PIC16F84'de de kalıcı veri belleği bulunmaktadır. Bu
üç cihaz da benzer paralel giriş/çıkış, sayıcı ve kesme idare birimlerine sahiptir.

 Kaynak Megep