Mikro İşlemci ve Mikrodenetleyici Arasındaki Farklar

Bir mikro işlemci görevini yerine getirebilmesi için mutlaka, verilerin saklanacağı bellek birimine, dış dünyadan veri alışverişinin düzenli yapılmasını sağlayan giriş/çıkış birimine ihtiyaç duyar. Bunlar bir mikro işlemcili sistemde ayrı ayrı birimler (entegreler) şeklinde yerini alır. Bundan dolayı mikro işlemcili sistemlere çok entegreli sistemler denilir. 

Mikro Denetleyici Tanımı ve Çeşitleri

Mikrodenetleyiciler yapılarına göre farklıklıklar gösterirler. Mikrodenetleyiciler
yaptıkları işlev olarak Mikroişlemciklere benzeselerde yapısal bazı farklılıkları
bulunmaktadır.