Rölenin Çalışma İlkesi
Röle içinde bulunan demir nüve üzerine geçirilmiş makaraya ince telden çok sipirli olarak sarılmış bobine akım uygulandığında, N-S manyetik alanı oluşur. Bu alan ise bobinin içindeki nüveyi elektromıknatıs hâline getirip, paletin kontaklarının konumunu değiştirmesini sağlar. Akım kesilince elektromıknatıslık ortadan kalkar; esnek gergi yayı, paleti geri çekerek kontakları ilk konumuna getirir.
Kontaklardan geçen akım nedeniyle birbirine temas eden yüzeyler zamanla oksitlenebilir. Kontaklardaki oksitlenmeyi en az düzeyde tutabilmek için platin ya da tungsten üzerine ince gümüş tabakasıyla kaplama yapılır. Düzgün çalışmayan bir elektronik devrede rölelerin kontaklarında oksitlenme oluşmuş ise bu istenmeyen durum su zımparasıyla giderilebilir. Düzelme olmazsa yeni röle kullanılır.

Tristör ve triyakların imal edilmesinden sonra popülerliğini kaybeden röleler yine debirçok alanda hâlen kullanılmaktadır. Tristör ve triyaklara göre tek avantajı (tek bir bünyeiçinde birden fazla anahtar kontağına sahip olabildiği için), birden fazla yükü aynı andaaçabilmesi veya kapatabilmesi hatta aynı anda bazı yükleri açıp bazılarını kapatabilmesidir.Bu işlem tamamen rölenin kontaklarının dizaynı ile ilişkilidir.

Dezavantajları daha fazladır. Mekanik olarak çalıştığı için çok arıza yapar. Kontaklar,sürekli birbirine yapışıp açıldıkları için oluşan elektrik atlamaları zamanla kontaklarınoksitlenmesine ve iletimini kaybetmesine neden olur. İletime geçme süresi daha uzundur.Ayrıca kontakların çekilip bırakılmasında çıkarmış olduğu ses pek hoş değildir.

Rölenin Çalışması
 Rölenin Ayaklarının Tanımlanması
Rölelerin gövdesinde bulunan, a, b, harfleri bobin uçlarını; NC (normal close), normalde kapalı durumda olan kontakları; NO (normal open), normalde açık durumda olan kontakları belirtir.
Röle bobini enerjisizken bazı kontaklar açık, bazıları ise kapalı durumdadır. Anlatımlarda kolaylık olması için bobin enerjisizken açık olan kontaklara normalde açık kontak denir. Kapalı olan kontaklar ise normalde kapalı kontak olarak adlandırılır.

Küçük değerli bir akım ile yüksek güçlü bir alıcıyı çalıştırabilmek (anahtarlayabilmek) için kullanılan elemanlara röle denir. Tamamen otomatikle işletmeye başlayan üretim araçlarında yüzlerce tip ve modelde röle kullanılmaktadır. Tek kontaklıdan tutun 5–10 kontaklısına kadar geniş bir model yelpazesine sahip rölelerin çalışması her modelde de aynıdır. Uygulamada kullanılan röleler kontaklarının özelliğine göre şöyle sınıflandırılır:


Tek kontaklı, tek konumlu röleler
Tek kontaklı, çift konumlu röleler
Çok kontaklı, tek konumlu röleler
Çok kontaklı, çift (iki) konumlu röleler


Rölenin Yapısı
ġekil 2.8‟de görüldüğü gibi bobin, demir nüve, palet, yay ve kontaklardan oluşan rölelerin mıknatısiyet oluşturan bobinleri 5–9–12–24–36–48 volt gibi gerilimlerde çalışacak biçimde üretilir. Elektronik sistemlerde çoğunlukla DA ile çalışan mini röleler kullanılır.

Role yapısı

1. KONTAKTÖRLER VE RÖLELER

AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında sisteme uygun özellikteki kontaktör ve röle montajı yapabileceksiniz.

 ARAŞTIRMA

  Kontaktör, röle ve sigorta montajına ait gerekli bilgileri öğrenmek için  çevrenizdeki pano montajıyapan yerel firmalardan yararlanınız.

Rölelerin Yapısı ve Çalışması

RÖLELER

Küçük değerli bir akım ile yüksek güçlü bir alıcıyıçalıştırabilmek (anahtarlayabilmek) için kullanılan elemanlara röle denir. Tamamen otomatikleşmeye başlayan üretim araçlarında yüzlerce tip ve modelde röle kullanılmaktadır. Tek kontaklısından 5– 10 kontaklısına kadar geniş bir model yelpazesine sahip rölelerin çalışması her modelde de aynıdır.

1.1.2. Kontaktörlerin Çalışması

 Demir nüve üzerine sarılan kontaktör bobinine gerilim uygulandığında, nüve elektromıknatıs özelliği kazanarak karşısındaki paleti çeker. Palet üzerinde bulunan hareketli kontaklar, sabit kontaklarla birleşir veya ayrılır. Bu durumda normalde açık kontaklar kapanır, normalde kapalı kontaklar açılır.

1.1.4. Montajı

 Kontaktörler, raya veya yüzeye montaj yapılır. Yüzeye montajı yapılırken markalamanın düzenli bir şekilde yapılması gerekir. Kontaktörü hareket ettirmeden montaj yapılacak nokta işaretlenir. Daha sonra matkapla işaretlenen nokta delinir (Resim 1.5).