Otomatik kumanda Devrelerinin çalışmaı kurulması için onlaraca koruma ve kumanda elemanı vardır. Kumanda elemanları motorların veya çıkı elemanlarının çalışma veya çalışmama durumunu kontrol eder.

Koruma elemanları ise herhangi bir aksaklık durumunda devre elemanlarının ve hareket verilen mekanizmanın en önemlisi insanların zarar görmelerini engellemek için kullanılır.

 

Kumanda ve Koruma Elemanları:  

Kumanda Butonları Yapısı ve Çalışması : Bir hareketi başlatmak veya durdurmak için kullanılan el ile kontrollü elemanlardır. Start,stop, jog buton gibi türleri vardır

Sinyal Lambası Yapısı ve Çalışması Bir kumanda devresinin çalışıp çalışmadığını dışarıdan gözlemememizi sağlayan 2020V ile çalışabilen neon lambalardır.

Sınır Anahtarı: Bir hareketi durdurmak veya başlatmak veya birini durdurup başka bir hareketi başlatmak için kullaılırlar. Sınır anahtarları hareketin bitmesini istenilen yere konumlandırılır. Hareketli parça buraya geldiğinde sınır anahtarı kontakları konum değiştirir.

Paket Şalterler Otomatik kumanda devrelerine verilen enerjinin açılıp kapanmasına yarayan genellikle çok kontaklı olan ve elle kumanda edilen elemanlardır.

Sinyal Lambası Yapısı ve Çalışması: Bobin ucuna uygulanan enerji ile kontaklarının konumunu değiştirebilen tek konumlu bir elektromekanik anahtırdır.

Rölelerin Yapısı ve Çalışması Kontaktörleri gibi çalışan fakat yapı ve çalışma gerilimleri bakımından daha kğçğk olan elektromekanik anahtarlardır.

Aşırı Akım Rölesi : Herhangi bir aşırı akım durumunda kontaklarının konumunu değiştirerek alıcıların (motor vb) zarar görmesini engelleyen bir elemandır.