Sinyal Lambası Yapısı ve Çalışması
Bir kumanda elemanın veya devresinin çalışıp çalışmadığını ışıkla gösteren elemana sinyal lambası denir

Yapısı: Sinyal lambaları, elektrik panolarına monte edilecek şekilde yapılır. Lambanın renkli camı arkasında neon veya akkor telli lamba bulunur. Renkli cam montajda panonun ön bölümünde, lambanın bulunduğu gövde bölümü ise panonun arka bölümünde kalır.

Sinyal Lambası Kullanıldığı Yerler
Kumanda devrelerinde devre doğrulama ve işaretlemesinde kullanılır. İşaretlemedeki amaç, işletme personelinin dikkatinin çekilmesidir. Doğrulama ise gerçekleşen olayın olup olmadığının bildirilmesidir. İşaretleme işleminde kırmızı, yeşil, sarı ve mavi renkli sinyal lambaları kullanılır. Doğrulama işleminde yeşil, mavi, ve beyaz renkler kullanılır.

Butonların Sınıflandırılması

Butonlar çalışma şekline göre kalıcı ve ani temaslı olarak, yapısına göre is tek yollu ve iki yollu butonlar olarak iki grupta incelenir.

Butonların İsimlendirilmesi, Sembolleri

Kumanda butonları, kumanda devrelerinde bir makinenin veya bir parçasının kullanıcı tarafından durdurulmasına, çalıştırılmasına veya başka bir duruma getirilmesine yarar. bu işelmi yaparken butonların üzerinde bulunan semboller ve buton renkleri kullanıcıya butonun işlevi hakkında bilgi vermelidir.

Kumanda Butonları Yapısı ve Çalışması

Butonlar Yapısı ve Çalışması: Butonlar kumanda devrelerinde bir makinenin veya cihazın  çalıştırılmasını  veya durdurulmasını  veya hareketinin değiştirilmesini sağlayan elemanlardır. Bu elemanlar elektrik akımının geçişini kontrol ederek kontaktör röle gibi elemanların çalışmasını veya çalışmamasını sağlar. bunu yapabilmek için kontaklarından akım geçer. Normalde açık kontaklı bir anahtardan akım geçmez. Butona basarak kontak kapandığında akım geçebilir. Normalde kapalı kontaklı bir elemandan akım geçer. Butona basarak kontak açıldığında akım geçişi durur.