ALGORİTMA
Günlük hayatımızda karşılaştığımız problemlerin çözümünde sağlıklı bir sonuca ulaşabilmenin yolu planlı bir yol izlenme ile mümkün olacaktır. Rastgele çözümler ile süreklilik sağlanamaz. Bilgisayarla problem çözümünde de bu geçerlidir. Problemin analizi, çözümün tasarlanması, gerçekleştirilmesi ve kontrolü çözümün temel aşamalarıdır.

Bilgisayarda Problem Çözme Adımları
Çözüm için her şeyden önce problemin tam olarak anlaşılması gerekir. Tam anlamıyla tanımlanamayan bir problemin çözümü de yanlış olacak ve istenilen sonuç elde edilemeyecektir.
 Problemi Tanıma
Doğru sonucun bulunabilmesi için neden, nasıl, ne için sorularının yanıtlanması gerekir. Descartes “Discourse on method” isimli kitabında problem çözme ile ilgili şu önerilerde bulunur:
Doğruluğu kesin kanıtlanmadıkça, hiçbir şeyi doğru olarak kabul etmeyin, tahmin ve önyargılardan kaçının.
Karşılaştığınız her güçlüğü mümkün olduğunca çok parçaya bölün.
Düzenli bir biçimde düşünün; anlaşılması en kolay olan şeylerle başlayıp yavaş yavaş daha zor ve karmaşık olanlara doğru ilerleyiniz.

Olaya bakışınız çok genel, hazırladığınız ayrıntılı liste ise hiçbir şeyi dışarıda bırakmayacak kadar kusursuz ve eksiksiz olsun.

Algoritma Geliştirme
Algoritma, bir sorunun çözümü için izlenecek yoldur. Başka bir ifadeyle mevcut bilgilerden istenilenlere erişme yöntemidir. Genellikle bir sorunun birden fazla çözüm yolu olabilir. Bunlardan en uygunu seçilmeye çalışılır. Her algoritma aşağıdaki kriterleri sağlamalıdır:
Giriş :Her algoritmanın bir başlangıç noktası vardır. Başlangıçta herhangi bir sayısal değer dışarıdan verilmelidir.
Çıkış :Her algoritmanın bir çıkış noktası vardır ve en az bir değer üretmelidir.
Kesinlik :Algoritmanın her adımında yapılacak iş açık olmalı ve farklı anlamlar içermemelidir.
Sonluluk :Her türlü olasılık için algoritma sonlu adımda bitmelidir.
Günlük yaşamımızda her zaman yaptığımız işlemleri algoritmik sırayla aşağıdaki gibi yazabiliriz:

Yatmadan önce saatini ayarla
Alarm çalınca kalk
Elini yüzünü yıka
Kahvaltı hazırla
Kahvaltı yap
Okul kıyafetini giy
Kapıyı aç ve dışarı çık
Biletini al
Otobüse bin
İnmek için ikaz lambasına bas
Okula doğru git
Okula gir

Girdi Ve Çıktı Biçimi Belirleme
Sonuçların dış ortama, dolayısıyla insana aktarımı düzgün bir biçimde yapılmalıdır. Programcı program çıktısı olarak almak istediği sonucun biçimini tasarlar. Bir sonuç biçimi tasarlanırken anlaşılır ve kullanılabilir olmasına özen gösterilmelidir. Genellikle programın çözdüğü soruna ilişkin bazı verilerin dışarıdan verilmesi gerekir. Örneğin bir denklem takımının kökleri bulunacaksa, ilgili katsayıların programa verilmesi gibi.
Akış Diyagramı Çizme
Akış şeması belirli bir işin yapılabilmesi için, basit işlemlerle şema halinde gösterilmesidir. Kısaca algoritmanın şemalarla gösterilmesidir. Algoritma geliştirildikten sonra, daha iyi anlaşılabilir ve programlama dillerine aktarımının daha kolay olması
nedeniyle, akış şeması haline getirilir. Böylece sorunun çözüm basamakları, birbirleri ile ilişkileri ve bilgi akışı daha kolay görülebilir ve yanlışlıklar düzeltilebilir.

Algoritmaya göre akış diyagramının çizilmesi ve programın akış diyagramına göre yazılması bilgisayar programcılığına yeni başlayanlar için çok önemlidir.

Kodlama
Akış şemaları çizildikten sonra, sorunun yapısına uygun bir programlama dili seçilir. Bu dil ile akış şemaları dilin kurallarına uygun olarak bilgisayarın anlayabileceği duruma getirilir.
Programı Sınama
Program yazıldıktan sonra, sonuçları daha önceden bilinen veriler girilerek, eldeki sonuçlarla çıkan sonuçlar karşılaştırılır. Programın doğru  çalışıp çalışmadığı sınanır

 Kaynak ( Megep Modülleri)